Kayıtlar

Eylül, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Mızıka Tabları Nasıl Okunur

Resim
Mızıka tabları, hangi deliğin çalınacağını, bir üfleme mi yoksa nefes çekme mi olacağını, bend veya başka bir tekniğin gerekli olup olmadığını söyler. İnternet üzerinde bulunan çoğu kaynakta, düz sayılar üflemeli notaları, eksi işaretli sayılar da nefes çekmeli notaları gösterir.
(Görsel Mızıka Türkiye'den alınmış, küçük değişiklikler yapılmıştır.) Üflemeler ve nefes çekmeler 1 birinci deliğe üflenecek demektir
-1 birinci delik üzerinden nefes çekilecek demektir

Çift duraklar 1,2 birinci ve ikinci deliğe aynı anda üflenecek demektir
-1,2 birinci ve ikinci delik üzerinden aynı anda nefes çekilecek demektir

Bendler -3' yarım adım bend yapılarak üçüncü delik üzerinden nefes çekilecek demektir
-3" tam adım bend yapılarak üçüncü delik üzerinden nefes çekilecek demektir
-3'" bir buçuk adım bend yapılarak üçüncü delik üzerinden nefes çekilecek demektir

Sayıların önünde eksi işareti olmadığında nefes çekme yerine üfleme yapılacak demektir ve üflemeli bendler için de aynıl…