Eiichi Goto

Eiichi Goto, 26 Ocak 1931 - 12 Haziran 2005 tarihleri arasında yaşamış ve Japonya'daki ilk genel amaçlı bilgisayarlardan birini üretmiş Japon bilgisayar bilimcisidir.

1954'te hala yüksek lisans öğrencisiyken, zamanlaması kontrol edilebilen elektriksel salınımlar üretmek için bir ferrit çekirdeği bir kondansatörle birleştiren devre elemanı parametron'u icat etti. Bu, vakum tüpü teknolojisine bir alternatif sağladı ve daha sonra hesaplama cihazları:bilgisayarlar oluşturmak için kullanıldı.

Goto, Japonya'da inşa edilen ilk genel amaçlı bilgisayarlardan biri olan PC-1'in yapımını 1958'de parametron tabanlı mantık kullanarak tamamladı. Parametron'lar, transistörlere yenildikleri 1960'lara kadar Japonya'da bilgisayarlar için kullanılmaya devam etti.

Goto, daha sonra parametron'ların hem hızını, hem de enerji tüketimini iyileştirmek için süperiletken Josephson bağlantılarını kullanan kuantum akı parametronunu geliştirmiştir.

Goto 1961'de MIT'e yaptığı ziyaret sırasında tek bir aktif hücreye sahip ilk konfigürasyondan başlayarak tüm hücrelerin aynı anda ateşlendiği bir hücresel otomat tasarlama sorunu olan merasim mangası senkronizasyon problemine ilk kez optimal bir çözüm geliştirdi.

Goto'nun çalışması, elektron demeti litografisinde çift saptırma tüplerinin gelişimini ve değişken şekillendirme tekniklerini de içeriyordu. 1970'lerin başında, Goto'nun elektron demeti litografisi üzerine çalışması, onu sembolik cebir sistemlerinin matematiksel formülleri manipüle etme yeteneğiyle ilgilenmeye itti. Bu sistemleri gerçekleştirmek için, Goto HLISP adında yeni bir Lisp sistemi geliştirdi. Burada, yinelenen değerleri bellekte aynı konuma eşlemek için bir hash tablosu kullanarak gereksiz bellek kullanımını ortadan kaldıran yenilikçi hash yöntemini tanıttı. Goto'nun sembolik hesaplamadaki çalışması ayrıca bu soruna yönelik özel bir bilgisayar donanım sistemi olan FLATS'ın geliştirilmesini de kapsıyordu.

Goto'nun araştırmalarında yer alan diğer konular arasında manyetik tek kutuplular ve küçük elektrik yükleri, bilgisayar grafikleri, katot ışın tüplerine dayalı bellek aygıtları, keyfi doğruluklu aritmetik ve kabarcık odası deneylerinin otomatik analizi yer alıyordu.

Goto, 1959'da Asahi Ödülü'nü, parametron'lar ve PC-1 üzerindeki çalışmalarıyla kazandı. 1988'de Okochi memorial Technology Prize'ı kazandı ve 1989'da Japon hükümeti tarafından elektron ışını şekillendirme üzerine yaptığı çalışmalarla Purple Ribbon Medal of Honor'a layık görüldü.
Entropi Prensibine Karşı Çıkan Adam: Eiichi Goto

Elbisesi buruşmuş, traşı uzamış, kıtlıktan çıkmışçasına zayıf bir kişi görünümünde olan Eiichi Goto'ya rastlayanlar, belki de onun Japon fiziğinin bir devi olduğuna inanmazlar. Ancak görünüşe aldanmayın: Goto, 1954'te Tokyo Üniversitesi'nin lisansüstü öğrencileri arasına girdiğinden beri dünyanın en önde gelen fizikçileri arasında sayılmaktadır. 
1954'te daha yeni icat olunan bağlantı transistörleri, hesaplama yapmak için çok yavaş kalıyorlardı. Goto, bunun üzerine lojik hesaplamalar yapabilecek ve 'parametron" olarak adlandırdığı transistörsüz bir rezonans devresi geliştirdi. Entegre devrelerdeki gelişmeler daha sonra parametronu gereksiz kıldı; ama Goto, parametrona süperiletken elektronik devrelerde yeni bir uygulama alanı buldu. 
Şimdi "Kuvantum akım parametronu" ya da kısaca QPF olarak adlandırılan yeni süper iletken parametronunu uygulamaya koymuştur. 
Goto'nun en tartışmalı düşüncesi, bilgisayarlardaki bilgi silinmesinin bir entropiye yol açmayacağıdır. Günümüzden 30 yıl önce, IBM fizikçilerinden Rolf Landauer bir bilgisayarın bilgi silerken ısı yayınlayacağını ve entropiyi artıracağını iddia etmişti. 
Goto ise buna karşı çıkarak, bilgisayarda yerel ısı aktarımının ısı dağılımı ile karıştırıldığını söyledi. Goto'nun termodinamik prensipleri ile çatışan bu düşüncesi pek sıcak karşılanmadı; ama Goto, 1989'da toplanan uluslararası bir konferansta Landauer ile yaptığı bir tartışmadan sonra bile fikrinden vazgeçmedi. Şimdi Landauer'in mantıki görünen düşüncelerini çürütecek bir bilimsel araştırma hazırlamakla uğraşıyor.

Kaynaklar
Teşekkür
Bilim ve Teknik'teki ilgili makalenin tam ve düzgün bir haline ulaşmamı sağlayan Veli Bıçakçı'ya teşekkürler.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Diğer Dillerde Hoşçakal

Müfettiş Gadget'taki Kötü Adamın Yüzü Açığa Çıkmış

Fedora 24'te GRUB 2 Önyükleyici Temasını Değiştirme