Echad Mi Yodea

Bu şarkıdan Donald E. Knuth'un The Complexity of Songs (Şarkıların Karmaşıklığı) adlı makalesini okurken haberdar oldum.

YouTube'da iki sürümünü dinledim, bu ikisinden, videosuyla birlikte değerlendirince etkileyici olan Batsheva Dance Company tarafından güzel bir dans performansıyla eşlik edilen şu:


Önce şarkı ne diyor ona bakalım Wikipedi maddesinden yararlanarak, sonra da YouTube'daki yorumlar aracılığıyla dansın mesajını görelim.

Echad Mi Yodea (Kim Bilir Biri, Who Knows One), Pesah bayramında (fısıh bayramı, hamursuz bayramı) söylenen ve Haggadah'da yer alan geleneksel bir şarkı. Yaygın Yahudi motifleri ve öğretilerini sıralayan şarkı, çocuklara önemli dersler verirken aynı zamanda esprili ve eğlencelidir.

Şarkının söylenişi aileden aileye değişir. Şarkı bazen bir hafıza oyunu olarak sözlerine bakmadan okunur. Bazen de amaç, tüm benti tek bir nefeste okumaktır. Şarkının ilk önce Yidce ve İbranice halleri olsa da şimdi birçok yerel dilde yer almaktadır.

Echad Mi Yodea, eklenerek artan bir şarkıdır, yani her bent, önceki bentin üzerinden inşa edilir. İlk bent şöyledir:
Kim bilir biri?
Ben bilirim biri.
Bizim dünyadaki ve Cennet'teki tanrımızdır bir.
İkinci bentse:
Kim bilir ikiyi?
Ben bilirim ikiyi.
Ahit tabletleridir iki.
Bizim dünyadaki ve Cennet'teki tanrımızdır bir.
Benzer şekilde devam eder şarkı. Son bent de şu şekildedir:
Kim bilir on üçü?
Ben bilirim on üçü.
Tanrının ilkeleridir on üç;
İsrail soylarıdır on iki;
Yusuf'un rüyasındaki yıldızlardır on bir;
Emirlerdir on;
Doğum aylarıdır dokuz;
Sünnet öncesi günlerdir sekiz;
Haftanın günleridir yedi;
Mişna'nın bölümleridir altı;
Tevrat kitaplarıdır beş;
Maderşahilerdir dört;
Patriklerdir üç;
Ahit tabletleridir iki;
Bizim dünyadaki ve Cennet'teki tanrımızdır bir.
Dans bize ne diyor şimdi ona geçelim. Tekrarlayan oturma, ayakta durma ve sallanma sinagogdaki dua edişleri çağrıştırıyor. Atılan giysi yığınları, Yahudilere uygulanan soykırımı ifade etmektedir. Dansçıların koreografileri ve çabaları da İsrail'in inşa edilmesi için tarihi bir saygı olarak okunabilir.

Koreograf Ohad Naharin, bir hareketi değiştirmeye karar verir, dansçılardan Erez Levy, talimatları duymaz ve önceki harekette olduğu gibi düşer. Onun bu hatası, çemberin sonundaki düşücü olarak dansa eklenir ve her dalganın sonunda diğer dansçılardan farklı olarak sadece yere düşen karakter rolünü gerçekleştirir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Diğer Dillerde Hoşçakal

Müfettiş Gadget'taki Kötü Adamın Yüzü Açığa Çıkmış

Fedora 24'te GRUB 2 Önyükleyici Temasını Değiştirme